• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Leven Lang Leren Krediet

Per 1 september 2017 kun je voor een mbo- en hbo-opleidingen van Studiecentrum geld lenen bij de overheid. De regeling heet het Levenlanglerenkrediet (LLL krediet). Alleen de programma’s die volledig onderdeel uitmaken van een erkende mbo- of hbo-opleiding komen in aanmerking voor dit krediet. De belangrijkste voorwaarden voor de studielening Levenlanglerenkrediet:

  1. Je bent jonger dan 55 jaar op het moment dat het LLL krediet ingaat.
  2. Je betaalt zélf het college- of lesgeld.

Bekijk de volledige voorwaarden op de website van DUO.