• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per jaar per deelnemer. Aan de verstrekking ervan zijn voorwaarden verbonden waaronder eisen aan de opleiding. Onze opleidingen voldoen hieraan. Dus bij toekenning van de subsidie betaalt de werkgever of werknemer een kleine bijdrage van de opleidingkosten. Je kunt een subsidieaanvraag voor subsidie praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.