• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
 • Verder dan alleen opleiden
 • Ruim 60 jaar ervaring
 • Door co-creatie een totaaloplossing

HBO Verpleegkundige Deeltijd

Niveau
HBO
Duur
28 - 48 maanden
Erkenning
Croho 34507
Lesweek
2 bijeenkomsten per week
Schrijf je direct in

Het beroep

Als hbo verpleegkundige werkt u in de zorg. Afhankelijk van keuzes binnen uw loopbaan werkt u bij een zorginstelling, thuiszorg, wijkteam, GGZ instelling, HRM-arbodienst of  huisartsenpraktijk. U bewaakt steeds de kwaliteit van medische handelingen die u deels ook zelf uitvoert. U kent het verpleegvak zelf, maar ook nadrukkelijk vanuit preventie en eigen regie van patiënten. Als allround hbo-V'er kunt u goed overleggen, organiseren en rapporteren. U bent in staat om praktijkonderzoek te begrijpen en zelf uit te voeren.

Voor wie

De Bacheloropleiding tot verpleegkundige deeltijd is bedoeld voor medewerkers of ZZP-ers in de gezondheidszorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening. Bent u dat en werkt u bijvoorbeeld in een zorginstelling, wijkteam of in de thuiszorg? En wilt u vanuit een werkende situatie hbo verpleegkundige worden, dan bent u bij Studiecentrum aan het goede adres. U kiest tijdens de opleiding een specialisatie en daarmee een richting voor uw toekomst.

Studieduur

28 - 48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de hbo Bacheloropleiding tot verpleegkundige deeltijd is  een HAVO/VWO/MBO 4-diploma en een relevante werkplek van 1,5 dag per week vereist. Mocht u niet aan de diploma-eis voldoen en bent u 21 jaar of ouder, dan komt u in aanmerking voor de 21+-regeling. Heeft u veel werkervaring en cursussen gevolgd. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Onze opleidingsadviseurs kunnen u hier meer informatie over geven.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvangt u het getuigschrift hbo Bachelor verpleegkundige met graadtoevoeging Bachelor of Science (de titel BSc achter de naam) en 240 ECTS. Als u zich specialiseert in praktijkverpleegkunde ontvangt u naast het getuigschrift hbo Bachelor Verpleegkundige ook een door het Kwaliteitsregister V&V erkend certificaat Praktijkverpleegkundige. Hiermee kunt u worden opgenomen in dat register van Zorgprofessionals.

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

Inhoud

De inhoud van de HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige is opgedeeld in 10 Leerprojecten en afstuderen. In ieder Leerproject van een trimester verwerft u steeds kennis, vaardigheden en competenties over een wezenlijk onderdeel van of mogelijke functie in het werk als HBO Verpleegkundige. De thema's van de Leerprojecten sluiten zoveel mogelijk bij het feitelijke werk en bevatten altijd zowel praktijkopdrachten als kennisverwerving. De thema's en indeling van Leerprojecten is als volgt:

 

Propedeuse

Algemene gezondheidszorg (20 EC)

 1. Bloed, lymfe en Afweer
 2. Zorgplan
 3. Chronisch zieken
 4. Langdurige zorg
 5. Clientrechten
 6. Evidence based practice
 7. Klinisch redeneren
 8. Ethiek
 9. Communicatie
 10. Verpleegtechniek
 11. Organisatie
 12. Ict en organisatie in relatie tot Algemene Gezondheidszorg

Maatschappelijke Gezondheidszorg (20 EC)

 1. Rouwverwerking
 2. Zorgplan
 3. Evidence based practice
 4. Klinisch redeneren
 5. Ethiek
 6. Communicatie
 7. Verpleegtechniek
 8. Organisatie
 9. Ict en organisatie in relatie tot Maatschappelijke Gezondheidszorg

AGZ of MGZ Beroepsvorming (20 EC)

 1. Verpleegtechniek
 2. Spijsverteringstelsel
 3. Communicatie
 4. Ethiek
 5. Evidence based practice
 6. Klinisch redeneren
 7. Zorgplan
 8. Organisaties
 9. ICT en casemanagement in de stagepraktijk
Hoofdfase

GGZ en gehandicaptenszorg (20 EC)

 1. Psychische stoornissen
 2. preventie
 3. gezondheidsbevordering in de GGZ
 4. gespreksvaardigheden in de zorg
 5. visies en wetgeving
 6. financiering
 7. ICT in relatie tot GGZ.

Gezondheidsbevordering (20 EC)

 1. Interventies
 2. Preventieplan
 3. Gespreksvaardigheden en metacommunicatie
 4. Visies en wetgeving
 5. ICT en onderzoeksvaardigheden in relatie tot Gezondheidsbevordering.

Samenwerken in de zorgketen (20 EC)

 1. Praktijkonderzoek
 2. Ontwikkelingspsychologie
 3. Sociaal domein
 4. Jeugd en indiceren
 5. Meldcode
 6. Huiselijk geweld
 7. Eigen kracht en wijkaanpak
 8. Samenwerken in de zorgketen.

Specialisatie Beroepspraktijkvorming (20 EC)

 1. Praktijkonderzoek
 2. Complexe zorg
 3. Rouw en zorgverlening
 4. Diversiteit en zingeving
 5. verpleegtechniek in de stagepraktijk

Praktijkverpleegkundige (specialisatie) (20 EC)

 1. Casemanagement
 2. Risicoprofielen>
 3. Preventieve aanpakken
 4. Samen beslissen
 5. Specifieke ziektebeelden chronisch zieken en ouderen
 6. praktijkonderzoek (Praktijkverpleegkunde)

Bedrijfsgezondheidszorg (specialisatie) (20 EC)

 1. Belasting en belastbaarheid
 2. Verzuimcultuur en leefstijl
 3. multidisciplinair communiceren (Bedrijfsgezondheidszorg)

Kwaliteitszorg (20 EC)

 1. Kwaliteitszorg
 2. Visies en wetgeving
 3. Leiderschap
 4. Rapporteren en verpleegtechniek in relatie tot Kwaliteitszorg

Ondernemen en duurzaamheid (20 EC)

 1. Ondernemen
 2. Zzp-er
 3. Creatief handelen
 4. Netwerken
 5. Verpleegtechniek (Ondernemen en duurzaamheid)
Afstudeerfase

Beroepspraktijkvorming en afstuderen (20 EC)

* Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar.

** De kosten van de leermiddelen voor de opleiding Verpleegkundige geldt per leerproject.

* Het studiegeld is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

Lesgeld in termijnen
12 termijnen van € 450,00
Lesgeld ineens
€ 4.914,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 450,00
Vereiste vooropleiding
HAVO/VWO/MBO 4-diploma