• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Nederlands 2F of 3F

Niveau
2F of 3F
Duur
3 - 6 maanden
Erkenning
Blik op Werk
Lesweek
1 klassikale les van 3 uren per week en 1 webinar van 2 uren per week
Financiering
o.a. Stimuleringsregeling; Persoonlijk Educatie Budget
Schrijf je direct in

Meerwaarde

Elke werkgever wil de kwaliteit en deskundigheid van haar personeel vergroten. Investeren in het taalniveau van uw medewerkers is een verbetering voor het bedrijf. Studiecentrum biedt u de mogelijkheid om het taalniveau van uw medewerkers te verhogen. In de cursus Nederlands leert de medewerker correct spreken en schrijven. De medewerker krijgt theorie en maakt praktijkoefeningen om de mondelinge en schriftelijke vaardigheden te verbeteren. Ook leert hij of zij zich goed voor te bereiden op een presentatie of een zakelijk gesprek. 

Het verhogen van het taalniveau draagt bij aan: 

Voor wie?

Werkenden die behoefte hebben aan het verhogen van het taalniveau. De ingangseis voor de taalcursus 3F is een aantoonbaar taalniveau 2F.

Indien gewenst kunnen wij vanuit onze MBO-vakopleidingen de taalcursus combineren met vaklessen op de gebieden zorg en welzijn, beveiliging en techniek.

Deskundigheidsbevordering

Studiecentrum biedt werkgevers en werknemers bijscholingen en opleidingen. De bijscholingen zijn gebaseerd op erkende MBO- of HBO-opleidingen, waardoor de scholing goed aansluit op de (wettelijke) eisen die gelden in de betreffende branche. Om- en bijscholing van personeel komt niet alleen de kwaliteit van het bedrijf ten goede maar zorgt ook voor behoud van personeel wanneer de werknemer toe is aan een vervolgstap in zijn carrière.

 

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

Inhoud

De cursus duurt 3 tot 6 maanden. De cursus bestaat uit 10 klassikale lessen van 3 uur en 10 webinars van 2 uur. De volgende onderdelen worden behandeld:

  • Spelling
  • Grammatica
  • Teksten
  • Mondelinge communicatie
  • Schriftelijke correspondentie

U kunt kiezen uit de niveaus 2F en 3F.

De bijscholing wordt afgesloten met een aantal schriftelijke opdrachten en een taaltoets. Op het certificaat staat of de deelnemer voldoende of onvoldoende heeft gescoord.

Op werk, school of thuis studeren

De deelnemers kunnen vanuit huis de lessen voorbereiden en de webinars volgen. De taalcursus vindt op school of bij de werkgever plaats. Afhankelijk van de intensiteit zullen de klassikale lessen elke week of elke twee weken plaatsvinden. 

Indien de deelnemer een erkend MBO-certificaat wilt ontvangen, dan duurt de cursus 480 uur waarbij het grootste gedeelte van de cursus bestaat uit zelfstudie en webinars. U kunt een afspraak maken om hier meer informatie over te krijgen.

Certificering

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname bij afronding van de training. Op het certificaat staat of het beoogde taalniveau bij de eindtoets is behaald.

Daarnaast is het ook mogelijk om op 3F niveau examen af te leggen. Een deelnemer ontvangt een erkend MBO-certificaat Nederlands 3F bij het succesvol afronden van het examen. Aan dit traject zijn extra kosten verboden.

 

* Het lesgeld is per deelnemer per dagdeel.

Lesgeld ineens
€ 490,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 30,00
Vereiste vooropleiding
Voor de training op 3F niveau, is een aantoonbare 2F niveau vereist.