• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Rekenen 2F of 3F

Niveau
2F of 3F
Duur
3 tot 6 maanden
Lesweek
1 klassikale les van 3 uur per week of per 14 dagen.
Webinars
2 uur webinar per week of per 14 dagen die thuis gevolgd kan worden.
Financiering
Sectorplan Plus
Schrijf je direct in

Meerwaarde

Rekenvaardigheden zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven en op het werk. In beroepen waar u snel bepaalde verhoudingen moet kunnen zien, is een rekenkundig inzicht van belang. Een apotheker moet bijvoorbeeld inzicht hebben in de mengverhoudingen van de verschillende stoffen in een medicijn en een verpleegkundige moet de juiste dosering van een medicijn goed kunnen bepalen. Studiecentrum biedt de modules Rekenen 2F en Rekenen 3F aan om het rekenkundig inzicht van medewerkers in verschillende branches te bevorderen. 

Voor wie?

Werkenden die behoefte hebben aan het verhogen van het niveau rekenen. De cursus rekenen 3F kan alleen gevolgd worden als de deelnemer aantoonbaar rekenniveau 2F heeft.  

Indien gewenst kunnen wij vanuit onze MBO-vakopleidingen de cursus rekenen combineren met vaklessen op de gebieden: zorg en welzijn, beveiliging en techniek. Een voorbeeld hiervan is Medisch rekenen.

Deskundigheidsbevordering

Studiecentrum biedt werkgevers en werknemers bijscholingen en opleidingen. De bijscholingen zijn gebaseerd op erkende mbo of hbo opleidingen, waardoor de scholing goed aansluit op de (wettelijke) eisen die gelden in de betreffende branche. Om- en bijscholing van personeel komt niet alleen de kwaliteit van het bedrijf ten goede, maar zorgt ook voor behoud van personeel wanneer de werknemer toe is aan een vervolgstap in zijn carrière.

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

Inhoud

In referentieniveau 2F en 3F staat het functioneel gebruik van rekenen in de praktijk centraal. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Getallen
  • Verhoudingen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden

U kunt kiezen uit de niveau 2F en 3F. Niveau 3F onderscheidt zich van 2F door de hogere mate van complexiteit van de toepassingssituaties, van de vraagstelling of van de benodigde vaardigheden.

Op werk, school of thuis studeren

De deelnemers kunnen vanuit huis de lessen voorbereiden en de webinars volgen. De cursus rekenen vindt op school of bij een werkgever plaats. Afhankelijk van de intensiteit vinden de klassikale lessen elke week of elke 2 weken plaats. Een klassikale les duurt 3 uur en een webinar duurt 2 uur.

Certificering

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets rekenen. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname bij afronding van de training. Op het certificaat staat of het beoogde niveau rekenen bij de eindtoets is behaald.

Lesgeld ineens
€ 490,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 30,00
Vereiste vooropleiding
Voor de training op 3F niveau, is een aantoonbare 2F niveau vereist.