• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
 • Verder dan alleen opleiden
 • Ruim 60 jaar ervaring
 • Door co-creatie een totaaloplossing

Weerbaarheid

Niveau
MBO & HBO
Duur
3 dagdelen van 4 uren
Erkenning
Certificaat van deelname
Lesweek
3 dagdelen van 4 uren te verdelen naar voorkeur
Financiering
Sectorplan Plus
Schrijf je direct in

Weerbaarheid

Intimidatie of agressie komen soms op de werkplek voor, bijvoorbeeld in contacten met cliënten. Medewerkers weten niet altijd hoe ze hierop moeten reageren, waardoor er een onveilig ontstaat. Duidelijke grenzen aangeven is belangrijk. In deze bijscholing leren deelnemers om weerbaar te zijn vanuit een gevoel van zekerheid en zelfovertuiging. Daarnaast krijgen zij inzicht in hun reactie tijdens een agressieve situatie. 

Deskundigheidsbevordering

Elke werkgever in de zorg wil de kwaliteit en deskundigheid van haar personeel vergroten. Studiecentrum kan snel en deskundig inspelen op ontwikkelingen in de markt en bij zorgwerkgevers op het gebied van deskundigheidsbevordering. Studiecentrum biedt werkgevers en werknemers bijscholingen en opleidingen die aansluit op de (wettelijke) eisen die gelden in de zorg.

In de bijscholing Weerbaarheid leren deelnemers omgaan met stress, spanning, vechten en vluchten. De training laat deelnemers hun eigen kracht ervaren, leert hen keuzes te maken en direct te handelen. 

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

Inhoud

In de bijscholing Weerbaarheid worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. Gesprekstechnieken

 • Verbaal en non-verbaal
 • Aikido principes:
  • Handhaaf je kern
  • Ontspan volledig
  • Gewicht aan de onderkant
  • Aandacht naar buiten

2. Vechter of Vluchter

 • Aikido oefeningen

3. Spanningscontrole

 • Wat gebeurt er in je hoofd
 • Wat gebeurt er in je lijf
 • Wat gebeurt er in je denken

4. Typen agressie

 • Frustratie agressie
 • Instrumentale agressie
 • Pathologische agressie

5. Werkwijze

 • Omgaan met fysieke agressie
 • Omgaan met verbale agressie

6. Signalering

 • Agressie herkennen

 

Op werk, school of thuis studeren

Deze bijscholing wordt aangeboden op 3 dagdelen overdag van 12.30 tot 16.30 uur. Het voorbereiden van de lessen doet de deelnemer thuis. De onderliggende theorie wordt op school besproken. Op de dag van de training is er afwisseling tussen theorie en praktijk. 

Indien de werkgever wenst af te wijken van de lestijden, duur en/of locatie, kan dit in overleg met Studiecentrum.

Toetsing

De bijscholing gaat in op alle kernpunten die van belang zijn om als medewerker weerbaar te zijn. Om een indicatie te geven of u de vaardigheden en kennis voldoende beheerst, wordt de bijscholing afgesloten met een theorie- en een praktijktoets. Op het certificaat wordt vervolgens aangegeven voor welke onderwerpen een deelnemer voldoende of onvoldoende heeft gescoord.

** De kosten voor leermiddelen zijn voor de gehele training.

Lesgeld ineens
€ 285,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 30,00