• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
 • Verder dan alleen opleiden
 • Ruim 60 jaar ervaring
 • Door co-creatie een totaaloplossing

HBO Farmaceutisch Consulent Deeltijd

Niveau
HBO
Duur
36 maanden
Erkenning
Croho 39209
Lesweek
Maandelijkse bijeenkomst en wekelijkse webinars
Schrijf je direct in

Het beroep

Als farmaceutisch consulent bent u de schakel tussen apotheker en apothekersassistenten. U geeft, in samenspraak met de apotheker, zelfstandig invulling aan de farmaceutische patiëntenzorg in de (ziekenhuis) apotheek waar u werkt. Als farmaceutisch consulent kunt u werken in openbare-, poliklinische-, ziekenhuis- en dienstapotheken, binnen huisartspraktijken, bij de farmaceutische industrie en als docent van mbo-opleidingen (apothekersassistent).

Voor wie

De driejarige HBO-bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent is voor u de juiste keuze als u apothekersassistent bent en graag wil doorgroeien in de apotheek of het ziekenhuis. Heeft u wel een MBO 4- of havodiploma, maar bent u geen apothekersassistent? U kunt dan de MBO 4-opleiding Apothekersassistent volgen bij Studiecentrum.

Studieduur

36 maanden voor apothekersassistenten. 

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO-bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd is een MBO 4-diploma Apothekersassistent en een relevante werkplek vereist.

U krijgt een vrijstelling voor het propedeusejaar als u een MBO 4-diploma Apothekersassistent en een werkplek in een apotheek heeft. De studie duurt hierdoor niet 4, maar 3 jaar.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvangt u het getuigschrift HBO-bachelor Farmaceutisch Consulent met graadtoevoeging Bachelor of Science (de titel BSc achter de naam) en 180 ECTS. 

Individueel of incompany

Voor apotheek-ketens of grotere apotheken kan Studiecentrum een voorstel voor erkende bijscholing maken. Dit doen we samen met deelnemers en de afdelingen die binnen de apotheek die verantwoordelijk zijn voor opleiden en ontwikkelen. Bel ons of vul een contactverzoek in en we maken een afspraak.

Wil je je gewoon vrijblijvend aanmelden of inschrijven dan kan dat ook direct bij Capabel Hogeschool. Hier zijn ook de startdata van de opleiding opgenomen.

 

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

Inhoud

De apotheek heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld naar een organisatie waarin de individuele zorg voor de patiënt centraal staat. Uitvoering van farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) behoort nu tot de kerntaken van de apotheek. FPZ vraagt echter niet alleen om kennisvermeerdering bij de apothekersassistent die hier een uitvoerende rol in vervult, maar ook om een functie die dit niveau overstijgt: de farmaceutisch consulent.

Kerntaken van de afgestudeerde farmaceutisch consulent zijn:

 • Het mede opstellen van FPZ-beleid;
 • Het organiseren en verbeteren van FPZ, door een projectmatige aanpak;
 • Het individueel begeleiden van patiënten met het gebruik van complexe medicatie;
 • Deskundigheidsbevordering van apothekersassistenten om hen toe te rusten voor FPZ;
 • Het bewaken van de kwaliteitszorg;
 • De afstemming met zorgverleners uit andere disciplines.

Gedurende de opleiding komen vijf vakgebieden uitgebreid aan bod, die allen bijdragen aan het optimaliseren van de farmaceutische patiëntenzorg.

 • Medisch-farmaceutisch
 • Mens en communicatie
 • FPZ-management
 • Onderzoek
 • Praktijk

De studie wordt in het derde leerjaar afgesloten met een afstudeeronderzoek en een daarop volgend eindgesprek. In deze fase wordt u begeleid door een afstudeerbegeleider die ook werkzaam is in de praktijk. Het door u uitgevoerde onderzoek presenteert en verdedigt u in het eindgesprek.

In de studiegids staat per module aangegeven wat er van u verwacht wordt en hoe u zich hierop moet voorbereiden. Elke module wordt afgesloten met een opdracht en/of een tentamen. De tentamens worden klassikaal in Utrecht afgenomen en de opdrachten levert u digitaal in bij de docent(en). De beoordeling en feedback krijgt u, veelal digitaal, op korte termijn terug.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Naast de modules die u via de opleiding volgt, krijgt u een programma dat u op uw werkplek moet uitvoeren. Hiervoor is een werkleerplan beschikbaar. De hieraan verbonden opdrachten verzamelt u in een portfolio dat gebruikt wordt om uw studieloopbaan te volgen. Bij aanvang van de studie krijgt u een vaste studieloopbaancoach toegewezen die u begeleidt en ondersteunt wanneer nodig. Een aantal keren per jaar heeft u contact met uw Coach die mede uw portfolio beoordeelt.

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. 

** De kosten van leermiddelen voor de opleiding Farmaceutisch Consulent geldt voor de gehele opleiding.

* Het studiegeld is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

Lesgeld in termijnen
12 termijnen van € 450,00
Lesgeld ineens
€ 4.914,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 500,00
Vereiste vooropleiding
MBO 4 Apothekersassistent