• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
 • Verder dan alleen opleiden
 • Ruim 60 jaar ervaring
 • Door co-creatie een totaaloplossing

HBO SZ-Professional Deeltijd

Niveau
HBO
Duur
28-48 maanden
Erkenning
Croho 39236
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Schrijf je direct in

Het beroep

Het beroep van SZ-Professional wordt in vele vormen uitgeoefend in het sociale domein, de sector zorg en welzijn maar ook in de commerciële sector. U doet als SZ-Professional uw werk vanuit een wettelijk, een bedrijfsmatig en/of financieel kader. Veelal in samenwerking met andere dienstverleners. U zoekt steeds naar optimale oplossingen en resultaten. Hierbij wordt het evenwicht bewaard tussen maatwerk voor de klant, de kosten-baten-verhouding van uw inzet (doelmatigheid), de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en aspecten van zorg, inkomen en welzijn voor de klant.

Voor wie

Werkt u bij een gemeente, UWV, arbodienst of verzekeraar? Bent u juridisch medewerker, medewerker sociale zekerheid of beleidsmedewerker? Of werkt u op een HRM afdeling belast met sociale aspecten van werk? Dan is de hbo Bacheloropleiding SZ-Professional de juiste opleiding voor u.

Studieduur

28 - 48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de hbo Bacheloropleiding SZ-Professional deeltijd is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht u hier niet aan voldoen, maar bent u 21 jaar of ouder, dan komt u in aanmerking voor de 21+-regeling. Heeft u veel werkervaring en cursussen gevolgd, dan komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Kijk ook bij EVC HBO SZ-Professional. Als u eerder ECTS studiepunten hebt behaald in een hbo- of wo-opleiding, dan kunnen deze studiepunten ook vrijstelling opleveren voor maximaal twee trimesters (8 maanden, 1.120 studie-uren) op basis van 40 ECTS. Onze opleidingsadviseurs kunnen u hier meer informatie over geven.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvangt u het getuigschrift Bachelor SZ-Professional met graadtoevoeging Bachelor of Laws (titel LLB achter de naam) en 240 ECTS.

Individueel of incompany

Voor gemeenten of HRM afdeling kan Studiecentrum een voorstel voor erkende bijscholing maken. Dit doen we samen met deelnemers en de afdelingen die binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor opleiden en ontwikkelen. Bel ons of vul een contactverzoek in en we maken een afspraak.

Wil je je gewoon vrijblijvend aanmelden of inschrijven dan kan dat ook direct bij Capabel Hogeschool. Hier zijn ook de startdata van de opleiding opgenomen.

 

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

Inhoud

De inhoud van de HBO Bacheloropleiding SZ-Professional is opgedeeld in 10 leerprojecten en de afstudeerfase. In ieder leerproject van een trimester verwerft u steeds kennis, vaardigheden en competenties van een wezenlijk onderdeel van of mogelijke functie in het werk als HBO professional in de sociale zekerheid. De thema's van de Leerprojecten sluiten zoveel mogelijk bij het feitelijke werk aan en bevatten altijd zowel praktijkopdrachten als kennisverwerving. De thema's en indeling van de leerprojecten is als volgt:

Propedeuse

Werk (20 EC)

 1. Arbeidsverhoudingen
 2. Juridische vaardigheden waaronder werken met de wettenbundel
 3. Oplossen van casus en analyseren van rechterlijke uitspraken
 4. Publiekrechtelijke organisatie
 5. Beroepsethiek en argumenteren

Zorg (20 EC)

 1. Zorgvoorzieningen
 2. Recht en zorg
 3. Rechtvaardigheid en ethiek

Inkomen (20 EC)

 1. Inkomenszekerheid
 2. Werkloosheid
 3. Arbeidsongeschiktheid
 4. Maatman inkomen
 5. Schattingsbesluit en praktijkgericht onderzoek
Hoofdfase

Multiproblematiek (20 EC)

 1. Recht en welzijn
 2. Casemanagement
 3. Jobcarving
 4. Verdieping van het praktijkgericht onderzoek
 5. Plan van aanpak en stoornissen

Fraude en handhaving (20 EC)

 1. Strafrecht
 2. Handhaving
 3. Fraude
 4. Juridische en sociale vaardigheden
 5. Bedrijfskunde en gespreksvaardigheden

Samenwerken in de keten (20 EC)

 1. Multidisciplinair werken
 2. Ketendiensten
 3. Publiek Private Samenwerking (PPS)
 4. Evaluatie
 5. Benchmarking en onderhandelen

Specialisatie Beroepspraktijkvorming (20 EC)

 1. Praktijkonderzoek en keuzeonderwerp in de stagepraktijk

Internationale sociale zekerheid (20 EC)

 1. Internationaal SZ recht
 2. Diversiteit
 3. Cultuurverschillen
 4. Ontwikkelingen en best practice

Team- en projectleider (20 EC)

 1. Human resource
 2. Arbeidsovereenkomsten en -conflicten en arbo

Kwaliteitszorg (20 EC)

 1. Kwaliteitsmodellen
 2. Transisitiemanagement
 3. Clientraden en onderzoek
Afstudeerfase

Stage en afstuderen (20 EC)

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar.

** De kosten van de leermiddelen voor de opleiding SZ-Professional geldt per schooljaar.

* Het studiegeld is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

Lesgeld in termijnen
12 termijnen van € 450,00
Lesgeld ineens
€ 4.914,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 450,00
Vereiste vooropleiding
HAVO/VWO/MBO 4-diploma