• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
 • Verder dan alleen opleiden
 • Ruim 60 jaar ervaring
 • Door co-creatie een totaaloplossing

Verzorgende IG Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Niveau
MBO 3
Duur
15 maanden
Erkenning
Crebo 25491
Lesweek
1 bijeenkomst per 14 dagen
Financiering
Subsidie Praktijkleren
Schrijf je direct in

Het beroep

Als verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg begeleidt u de zorgvrager of cliënt op psychosociaal en sociaal-maatschappelijk gebied. Tevens helpt u hem zelfredzaam te worden. U stimuleert en ondersteunt hem waar nodig bij het huishouden, wonen en de persoonlijke basiszorg. Binnen uw werk heeft u niet alleen te maken met de zorgvrager, maar ook met andere deskundigen zoals de helpende Zorg & Welzijn, verpleegkundigen, artsen, paramedici en sociaal agogische werkers.

U werkt onder meer in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of de gehandicaptenzorg.

Korte MBO Opleiding

Uniek aan de erkende opleiding verzorgende IG van Studiecentrum is de korte studieduur. U kunt in 15 maanden (52 lesweken) uw diploma halen en hierna direct als Verzorgende IG aan de slag.

Er is iedere 14 dagen een lesbijeenkomst op school, 1 vaste lesdag webinar en beroepspraktijkvorming. De overige tijd besteedt u aan zelfstudie. De vaste schooldag is dan erg handig voor uw eigen weekindeling.

Wij zijn ons ervan bewust dat uw opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze mbo-opleidingen erkend door het ministerie van OCW. Dit maakt uw diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

 

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

De korte MBO opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van Verzorgende IG Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg in het bijzonder. Met de keuzedelen kunt u zich specialiseren en onderscheiden.

Flexibel studeren

Bij het Studiecentrum krijgt u les van betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijgt u theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat u leert kunt u dus meteen toepassen.

U volgt een verkorte MBO opleiding bij Studiecentrum. Intensieve begeleiding van een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens de klassikale en online les, maar ook tijdens uw zelfstudie word u actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg, voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.

Inhoud

Beroepsgerichte vakken

Als Verzorgende IG Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg bent u verantwoordelijk voor de zorg aan kwetsbare, hulpbehoevende mensen. Om die mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen, leert u in de opleiding Verzorgende IG Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg over de volgende onderwerpen:

  • Anatomie en fysiologie
  • Ouderen en geriatrische zorgvragers
  • Chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden
  • Organiseren van zorg
  • Kwaliteitszorg 

Generieke vakken

Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke vakken onderdeel van uw MBO diploma. Dit zijn de vakken Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. De generieke vakken worden online aangeboden door middel van colleges (webinars). Er is een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan u interactief vragen kunt stellen per mail, telefonisch, chat of via het forum.

Keuzedelen

Bovenop het basis- en profieldeel bieden de keuzedelen u de kans om u te specialiseren of voor te bereiden op een doorstroom naar een vervolgopleiding. De keuzedelen geven u een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Verzorgende IG Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg bieden wij de volgende pakketten keuzedelen aan:

 • VZO-1:
  Expressief talent, Wijkgericht werken
 • VZO-2:
  Ondernemen mbo, Wijkgericht werken

Geschikte Werkplek

Een belangrijk deel van het leren in het MBO vindt plaats in de praktijk. Ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De BPV moet worden gevolgd bij een werkgever die door SBB erkend is als leerbedrijf. De werknemer werkt gedurende de gehele opleiding minimaal 24 uren per week in de praktijk.

Toetsing en examinering

Tijdens uw opleiding beoordelen we regelmatig uw studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en met opdrachten. Zo weet u steeds waar u al goed in bent en waar u nog aan moet werken. Zo kunt u zich gericht voorbereiden op de examens. Het onderwijs en de examens bij het Studiecentrum worden uitgevoerd volgens de kaders van Capabel Onderwijs Groep van het officiële kwalificatiedossier Verzorgende IG met crebonummer 25491.

* Het lesgeld van deze opleiding is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

Lesgeld in termijnen
3 termijnen van € 1.217,00
Lesgeld ineens
€ 3.650,00
Examens *
inclusief
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 515,00
Vereiste vooropleiding
3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO k-g-t of MBO-2