• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
 • Verder dan alleen opleiden
 • Ruim 60 jaar ervaring
 • Door co-creatie een totaaloplossing

Verzorgende IG

Niveau
MBO 3
Duur
15 maanden
Erkenning
Crebo 25491
Lesweek
1 bijeenkomst per 14 dagen
Financiering
Subsidie Praktijkleren
Schrijf je direct in

Het beroep

Als Verzorgende-IG heeft u een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van zorgvragers. U helpt in de basiszorg en ondersteunt in zelfredzaamheid, wonen en huishouding. Verder maakt u deel uit van de sociale zorg voor zorgvragers. Met een diploma MBO 3 Verzorgende-IG bent u verzekerd van een baan op een hoger niveau.

De verzorgende-IG werkt in verschillende branches: de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de kraamzorg. De doelgroep bestaat onder andere uit oudere zorgvragers, chronisch zieken, volwassenen in een klinische zorgsetting, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problematiek en vrouwen die aan het bevallen zijn.

De werkzaamheden hebben per branche een andere focus. De verzorgende-IG kan zorgvragers stimuleren, begeleiden en ondersteunen bij handelingen, maar kan handelingen ook overnemen als de zorgvrager en naast betrokkenen deze niet zelf kunnen doen. U heeft als verzorgende-IG hierbij een adviserende, initiërende en begeleidende rol.

Korte MBO Opleiding

Uniek aan de erkende opleiding verzorgende-IG van Studiecentrum is de korte studieduur! U kunt in 15 maanden (52 lesweken) uw diploma halen en hierna direct als Verzorgende IG aan de slag.

Er is iedere 14 dagen een lesbijeenkomst op school, 1 vaste lesdag webinar en een praktijkleerbaan. De overige tijd besteedt u aan zelfstudie. De vaste schooldag kan dan erg handig zijn voor uw eigen weekindeling. 

Wij zijn ons ervan bewust dat uw opleiding een investering in uw toekomst is. Daarom zijn onze mbo-opleidingen erkend door het ministerie van OC&W. Dit maakt uw diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

De korte MBO opleiding Verzorgende IG bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van verzorgende IG in het bijzonder. Met de keuzedelen kunt u zich specialiseren en onderscheiden.

Flexibel studeren

Bij het Studiecentrum krijgt u les van betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijgt u theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat u leert kunt u dus meteen toepassen.

U volgt een verkorte MBO opleiding bij het Studiecentrum. Intensieve begeleiding van een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens de klassikale en online les, maar ook tijdens zelfstudie word u actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg, voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.

Inhoud

Beroepsgerichte Vakken

U bekwaamt zich in deze opleiding in de volgende kerntaken:

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier (basisdeel).
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid (basisdeel).
 • Bieden van zorg en ondersteuning in de VVT, GHZ, GGZ of Kraamzorg (profieldeel)

Generieke vakken

Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke vakken onderdeel van uw MBO diploma. Dit zijn de vakken Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. De generieke vakken worden online aangeboden door middel van colleges (webinars) en er is een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan u interactief vragen kunt stellen per mail, telefonisch, chat of via het forum.

Keuzedelen

Bovenop het basis- en profieldeel bieden de keuzedelen u de kans om zich verder te specialiseren of voor te bereiden op een doorstroom naar een vervolgopleiding. U kunt o.a. kiezen uit:

 • Expressief talent
 • Wijkgericht werken
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Ernstig meervoudige beperkingen
 • Nederlands 3F

Geschikte Werkplek

Een belangrijk deel van het leren in het MBO vindt plaats in de praktijk. Ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De BPV moet worden gevolgd bij een werkgever die door SBB erkend is als leerbedrijf. De werknemer werkt gedurende de gehele opleiding minimaal 24 uren per week in de praktijk.

Toetsing en examinering

Tijdens de opleiding beoordelen we regelmatig uw studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en met opdrachten. Zo weet u steeds waar u al goed in bent en waar u nog aan moet werken. Zo kunt u zich gericht voorbereiden op de examens. Het onderwijs en de examens bij het Studiecentrum worden uitgevoerd volgens de kaders van Capabel Onderwijs Groep van het officiële kwalificatiedossier Verzorgende IG met crebonummer 25491.

* Het lesgeld van deze opleiding is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

Lesgeld in termijnen
3 termijnen van € 1.217,00
Lesgeld ineens
€ 3.650,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 515,00
Vereiste vooropleiding
3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO k-g-t of MBO-2