• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Het Studiecentrum is middels verschillende samenwerkingspartners een erkende Particuliere Onderwijsinstelling.

Dit betekent dat het Studiecentrum naast het uitvoeren van cursussen en maatwerkopleidingen tevens landelijk erkende opleidingen mag uitvoeren in het mbo en hbo. Daarnaast kunnen er ook branche erkende opleidingen en erkende EVC procedures gevolgd worden.

Samenwerking!

Voor de uitvoering van het volledige aanbod is het Studiecentrum gestoeld op een professionele samenwerking tussen Capabel Onderwijs Groep, Capabel Hogeschool, IMKO Opleidingen, SBK, Studiecentrum Minerva en Centrum Vakerkenningen.

Capabel Onderwijs Groep & Capabel Hogeschool

Capabel Onderwijs Groep is ontstaan vanuit de sector Zorg & Welzijn. Onze 30 jaar opleidingservaring zetten wij graag in om onze leerlingen deskundig naar het diploma te begeleiden en om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen. Uniek aan ons mbo programma is dat deze opleidingen gemiddeld maar 52 lesweken duren met een gemiddelde doorlooptijd van 15 maanden.

Capabel Hogeschool heeft ruim 20 jaar ervaring met erkend HBO Bachelor en Master onderwijs. Praktijkgericht onderwijs, maatwerk en verkorte en volledige hbo opleidingen in zorg, welzijn en sociale zekerheid kenmerken het aanbod van deze hogeschool. 

IMKO Opleidingen

IMKO Vakopleidingen richt zich op de bij-en nascholing van medewerkers van gevestigde ondernemingen binnen verschillende branches en bedrijfstakken. IMKO Vakopleidingen heeft een aanbod van praktijkgerichte vakopleidingen met actuele vakkennis, waarmee medewerkers hun vakkennis en vaardigheden vergroten.

SBK

Al jaren is SBK een toonaangevende opleider voor de technische sector in Nederland. Meer dan 30 jaar staat SBK voor het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen en opleidingen die betrekking hebben op de werkpraktijk van medewerkers. Net als jij weten wij dat organisaties continu voor de uitdaging staan om slimmer, beter, goedkoper en veiliger te werken. Bedrijfskundige, organisatorische en vakinhoudelijke vraagstukken spelen hierbij een essentiële rol.

Studiecentrum Minerva

Minerva is dé specialist in opleidingen in de beveiliging. Al meer dan 67 jaar verzorgt Minerva erkende opleidingen in de beveiligingsbranche. Minerva is daarmee de grondlegger van het beveiligingsonderwijs in Nederland.

Centrum Vakerkenningen

Centrum VakErkenningen (CVE) heeft als doelstelling het vaststellen van vakvolwassenheid van personen voor het uitvoeren van beroepen, of nader omschreven taken, conform daarvoor geldende vastgestelde criteria, of bij het ontbreken daarvan, conform door betrokken partijen aanvaarde criteria.

CVE beoordeelt, erkent en certificeert persoonlijke vakbekwaamheid conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee hebt u de aantoonbaarheid uw vakvolwassenheid op een gedegen manier geborgd.