• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Voordelig studeren

Studeren levert veel op. Het hoeft niet altijd veel te kosten. Bij het Studiecentrum krijg je de beste prijs-kwaliteitverhouding. Er zijn verschillende regelingen die studeren nog voordeliger maken:

  • Subsidie praktijk leren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per jaar per deelnemer. Aan de verstrekking ervan zijn voorwaarden verbonden waaronder eisen aan de opleiding. Onze opleidingen voldoen hieraan. Dus bij toekenning van de subsidie betaalt de werkgever of werknemer een kleine bijdrage van de opleidingskosten. Je kunt een subsidieaanvraag voor de subsidie praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.

  • Stagefondsgelden voor BOL en BBL

Het Stagefonds Zorg beoogt dat zorginstellingen meer stageplaatsen aanbieden en dat de begeleiding van stagiaires verbetert, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten in de arbeidsmarkt van de zorg.

Voor vergoeding uit het Stagefonds Zorg komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent.

De subsidie bedraagt tussen de €1200 en €4000 euro afhankelijk de opleiding (niveau en soort). Voor een BBL-opleiding verzorgende kan een werkgever bijvoorbeeld maximaal €4000 per jaar aan subsidie ontvangen voor een fulltime medewerker. Meer weten over de voorwaarden van het Stagefonds Zorg? Ga naar de website https://www.dus-i.nl/subsidies/stagefonds-zorg

  • Subsidie en Taal

Er zijn voor een training Nederlands op de werkvloer verschillende subsidiemogelijkheden. Zo zijn er verschillende brancheorganisaties met gelden die aangewend kunnen worden voor taalondersteuning. Verschillende gemeenten hebben financieringsmogelijkheden. En daarnaast bestaat de Stimuleringsregeling van Stichting Lezen & Schrijven waaruit een deel van de kosten van de taaltraining kunnen worden vergoed.

  • Leven lang leren Krediet:

Per 1 september 2017 kunt u voor een mbo en hbo opleiding van Studiecentrum geld lenen bij de overheid. De regeling heet het Levenlanglerenkrediet (LLL krediet). Alleen de programma’s die volledig onderdeel uitmaken van een erkende mbo- of hbo-opleiding komen in aanmerking voor dit krediet. De belangrijkste voorwaarden voor de studielening Levenlanglerenkrediet:

  1. Je bent jonger dan 55 jaar op het moment dat het LLL krediet ingaat.
  2. Je betaalt zélf het college- of lesgeld.

Bekijk de volledige voorwaarden op de website van DUO.

  • ‘Vraagfinanciering hoger onderwijs’

Voor het hbo-onderwijs is er tevens de subsidieregeling ‘Vraagfinanciering hoger onderwijs’.

Dit betekent dat onder voorwaarden studenten voor de opleiding HBO Verpleegkundige opleiding vanaf 1 september 2017 per module van 30 EC een subsidievoucher van de overheid kunnen ontvangen van € 1.250. Deze voucher wordt in mindering gebracht op het lesgeld dat Capabel in rekening brengt.

Iedere student kan op deze manier gebruik maken van maximaal 8 vouchers. Eén voor iedere 30 EC studievoortgang ofwel 1,5 trimester.

Dit mag niet hoger zijn dan €3750 per module. Studenten die meedoen aan het experiment kunnen een bijdrage krijgen van de overheid, via een voucher. Deze voucher geeft €1250 korting op het collegegeld per module (van 30 studiepunten). Lees voor meer informatie meer op....

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-meedoen-aan-het-experiment-vraagfinanciering.

Maak een afspraak met ons om de mogelijkheden binnen jouw sector en gemeente te bespreken