• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Project Zij-instroom

Het aantal vacatures in de sector zorg en welzijn waar geen geschikte kandidaat voor te vinden is groeit enorm. Bij zorginstellingen had de helft in het jaar 2017 problemen om vacatures in te vullen, in ziekenhuizen en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg lag dit percentage zelfs rond de 80%. Verder, daalt het aantal docenten voor de klas en is er een stijgende vraag naar bekwame pedagogische medewerkers.

Bovendien, is het aantal studenten dat binnenkort uitstroomt in de sector zorg en welzijn, nog lang niet genoeg om het personeelstekort te vullen. Studiecentrum biedt de oplossing: Project Zij-Instroom (verder benoemd als PZI). Dit project koppelt potentiële zorg/welzijn medewerkers met werkgevers die kampen met een personeelstekort.

Het doel van het PZI is om enerzijds het personeelstekort in de zorg en welzijn tegen te gaan en anderzijds mensen met een hart voor de mens maar die niet de juiste papieren hebben, een kans te bieden op hun droombaan.

Wat biedt Studiecentrum?

Aan zij-instromers:

Wij geloven dat er een grote groep mensen is die zich kenmerkt als mensen met wat meer levenservaring en met een hart voor de zorg & welzijn, maar die simpelweg niet de juiste papieren op zak hebben om in de zorg en welzijn sector te kunnen werken. Deze mensen willen wij een kans bieden.
Het PZI zal zich richten op de moeilijk vervulbare vacatures in de zorg en welzijn sector, namelijk Verzorgende IG Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg, Verzorgende IG Kraamzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Dit zijn de opleidingen die in het PZI gratis worden aangeboden in de vorm van BBL. Het gaat hierbij om de niveau MBO 3 en 4. Verder, komt u gelijk te werken bij een zorg- of welzijnsinstelling om gelijk ook in de praktijk mee te draaien.

Aan zorg- en welzijnsinstellingen:

Wij bieden gemotiveerde en geschikte zij-instromers aan die zich met de juiste scholing tot ware zorg- en/of welzijnsprofessionals ontwikkelen. Wij verzorgen de werving, de selectie en de scholing van deze kandidaten. Het werven en selecteren van geschikte kandidaten doen wij aan de hand van de volgende stappen:
1. Voorlichting Project Zij-Instroom aan potentiële kandidaten
2. Assessments leervermogen & persoonlijke competenties
3. Sollicitatiegesprekken
4. Training sollicitatievaardigheden

De kandidaten kunnen gelijk meewerken in de praktijk dankzij onze unieke MBO BBL opleidingsvorm (1 dag in de 2 weken les, 15 maanden les) waarbij alleen de relevante leermodules opgenomen zijn.

U als werkgever zorgt voor de financiering, waarbij u gebruik kunt maken van diverse subsidies: 

Subsidie Praktijkleren:

Iedere zorginstelling kan subsidie voor praktijkleren aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar per kandidaat. Aan de verstrekking ervan zijn voorwaarden verbonden waaronder eisen aan de opleiding. De BBL-opleidingen van Studiecentrum voldoet hieraan. De aanvraag dient door de werkgever te worden ingediend.

Stagefondsgelden:

Een werkgever kan voor werknemers die een BBL-opleiding volgen stagefondsgelden aanvragen. Voor de opleiding Verzorgende staat bijvoorbeeld een maximale vergoeding van € 3.000,-- (achteraf) per jaar en voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker een maximale vergoeding van € 1.200,- (achteraf) per jaar. De aanvraag dient door de werkgever te worden ingediend.

Sectorgelden:

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.
Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn. Klik op onderstaande link voor een totaaloverzicht van de opleidingen die in aanmerking komen voor deze subsidie.

https://www.sectorplanplus.nl/docs/MBO_HBO_ad_opleidingen.pdf

Studiecentrum heeft contact met de projectleiders van SectorplanPlus. Als u meer informatie of begeleiding nodig heeft voor deze subsidie, kunt u contact opnemen met ons infocentrum: 088-270 12 22.

Start

Dit traject zal in de maanden september of november 2018 van start gaan. Kandidaten worden getest om na te gaan of ze geschikt zijn voor de opleiding naar keuze. Het gaat hierbij niet alleen om het werk- en denkniveau, maar ook om de juiste motivatie en persoonlijke competenties.

Interesse?

Daar wij 5 startmomenten hebben per jaar, zullen we per startmoment een oproep doen voor nieuwe kandidaten.

Bent u werkgever en wilt u meewerken aan dit initiatief? Neem contact op met instroom@studiecentrum.nl

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing