• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

HBO-training Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Niveau
HBO
Duur
2 maanden
Erkenning
Hobeon
Certificering
ONA diploma met 2 ECTS
Lesweek
Totaal 3 bijeenkomsten en 3 live webinars
Schrijf je direct in

Het beroep

Een docent NT2 of re-integratie begeleider van laagtaligen vervult een belangrijke rol in de integratie van burgers. Naast het leren van de taal, brengt een docent of begeleider ook kennis en vaardigheden over om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari 2018 moet 80% van alle lessen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) in het kader van inburgering gegeven worden door een erkend, gecertificeerd ONA-begeleider.

Voor wie

De training ONA is geschikt voor NT2-docenten en re-integratiebegeleiders die te maken hebben met burgers met een laag taalniveau.

Studieduur

2 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de training is ervaring als docent NT2 gewenst.

Diploma en getuigschrift

De training heeft een verplichte aanwezigheid. Na het succesvol afronden van de training ontvangt de deelnemer een door Hobéon geaccrediteerd ONA-diploma met 2 ECTS.

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

Inhoud

In de training vergroten de deelnemers hun kennis over de volgende onderwerpen:

1. De (ontwikkelingen in de) Nederlandse (regionale) arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en de eisen die werkgevers stellen.

2. Het (beroeps-) onderwijs in Nederland, instroomeisen en financieringsmogelijkheden.

3. De werkzoekprocedures in Nederland, de gang van zaken in verschillende bedrijfstakken en de normen voor een cv en sollicitatiebrief.

4. Cliënten naar de (regionale) arbeidsmarkt leiden.

5. Vaardigheden in het omgaan met verschillende taalniveaus (A2, 1 en B2) van de doelgroep:

  • Gespreks- en sociale vaardigheden in combinatie met de verschillende taal- en opleidingsniveaus (laag-, midden- en hoogopgeleid).
  • Omgaan met interculturele verschillen, deze verschillen benoemen en betrekken in de begeleiding.
  • Empathisch vermogen voor de verliesverwerking die (delen van) de doelgroep doormaakt, vanwege het afscheid van het oude beroep.

6. Pedagogische, didactische en coachende vaardigheden:

  • Trainingsvaardigheden voor groepen met verschillende taalniveaus.
  • Coachen van individuele processen gericht op activering

De training wordt afgesloten met een toets en een kleine praktijkopdracht.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming maakt geen deel uit van de training.

Tijd om te studeren

De training bestaat uit thuisstudie via drie live webinars en fysieke lessen verdeeld over drie bijeenkomsten. De totale studiebelasting is 56 uur.

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso.

* Het studiegeld is inclusief alle examens, lesmateriaal en eenmalige herkansingen van deze examens.

Lesgeld in termijnen
4 termijnen van € 225,00
Lesgeld ineens
€ 819,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 0,00
Vereiste vooropleiding
Geen eisen m.b.t. vooropleiding, maar ervaring als NT2 docent is gewenst