• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Medicatie Verstrekken

Niveau
MBO
Duur
1 dag van 8 uren
Certificering
Certificaat van deelname
Lesweek
2 dagdelen van 4 uren te verdelen naar voorkeur
Schrijf je direct in

Medicatie Uitreiken en Toedienen

Een zorgverlener krijgt soms te maken met zorgvragers die medicatie nodig hebben. Het is hierbij van belang dat de protocollen om veilig en verantwoord met medicijnen om te gaan bekend zijn. Met de kennis en vaardigheden die in deze bijscholing worden aangeleerd, zijn de deelnemers in staat kwalitatief goede zorg te verlenen. De nadruk ligt op het toedienen van medicatie en de werking van de medicatie.

Deskundigheidsbevordering

Elke werkgever in de zorg wil de kwaliteit en deskundigheid van haar personeel vergroten. Studiecentrum kan snel en deskundig inspelen op ontwikkelingen in de markt en bij zorgwerkgevers op het gebied van deskundigheidsbevordering. Studiecentrum biedt werkgevers en werknemers bijscholingen en opleidingen die aansluit op de (wettelijke) eisen die gelden in de zorg.

In de bijscholing Medicatie Uitreiken en Toedienen leren deelnemers wat de veelvoorkomende medicijnen zijn en hoe zij hiermee om moeten gaan. Daarnaast leren de deelnemers hoe zij veilig medicatie kunnen toedienen volgens Vilans protocol. 

Na het succesvol afronden van deze bijscholing is een helpende breder inzetbaar binnen de zorginstelling.

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing

Inhoud

Deelnemers ontwikkelen hun kennis en vaardigheden op het gebied van medicatie uitdelen en toedienen. De bijscholing gaat inhoudelijk in op de volgende onderwerpen:

  • Proces van medicatie uitzetten, toedienen en wat te doen bij bijwerkingen;
  • Voorkomen van medicatiefouten en werking van medicatie;
  • Werken met het farmaceutisch kompas;
  • Soorten medicatie en deelbare en niet-deelbare medicatie;
  • Toedieningsvormen: oraal, rectaal, via de huid en via de luchtwegen;
  • Werken met de Baxter;
  • Werken met Vilans protocollen.
Op werk, school of thuis studeren

Deze bijscholing wordt aangeboden op 1 lesdag van 09.30 tot 17.30 uur of op 2 avonden. De deelnemer bereidt de bijscholing thuis voor. De onderliggende theorie wordt op school besproken. Op de dag van de training is er afwisseling tussen theorie en praktijk.

Indien de werkgever wenst af te wijken van de lestijden, duur en/of locatie, dan kan dit in overleg met Studiecentrum.

Toetsing

De bijscholing wordt afgesloten met een theorie- en een praktijktoets. Op het certificaat kan worden weergegeven of een deelnemer voldoende of onvoldoende heeft gescoord.

Indien de werkgever of werknemer een herkansing wenst, dan kan deze aanvullend worden aangeboden. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

** De kosten voor leermiddelen zijn voor de gehele training.

Lesgeld ineens
€ 190,00
Leermiddelen en online boekenpakket **
€ 30,00
Vereiste vooropleiding
Minimaal MBO 2 Helpende Zorg & Welzijn diploma