• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Meten is weten

Wilt u een opleiding bij Studiecentrum volgen, maar voldoet u niet helemaal aan de vooropleidingseisen? U kunt dan door middel van een intake toets of toelatingsonderzoek nagaan of u over de nodige kwaliteiten beschikt om alsnog met de opleiding te starten. Daar wij een breed onderwijs aanbod hebben, beschikken wij over diverse toetsen die de benodigde competenties voor een opleiding meet. 

Intake-toets MBO 

De intaketoets op MBO niveau meet intelligentie, taal- en rekenvaardigheid (referentieniveaus Meijerink) en de instelling van de cursist. Per opleiding kan een "ideaal"-profiel vastgesteld worden, waar de resultaten van de nieuwe cursist mee wordt vergeleken. Bij een twijfel- of negatief advies vanuit de intaketoets worden alternatieve opleidingsmogelijkheden geadviseerd.

HBO-toelatingsonderzoek

Dit onderzoek is bestemd voor aankomende studenten die een HBO-opleiding willen gaan volgen, maar die niet over een diploma beschikken (HAVO of MBO niveau 4) op grond waarvan je direct met de opleiding kunnen starten en die bij de start van de opleiding 21 jaar oud zijn. Dit advies kun je gebruiken bij je aanmelding voor de betreffende opleiding.

Het advies dat volgt uit het onderzoek geeft aan of de verstandelijke capaciteiten (aanleg en ontwikkelbaarheid) toereikend zijn om een studie op HBO niveau te kunnen volgen binnen de vereiste termijnen. Bij het advies zijn je persoonlijke specifieke eigenschappen en kwaliteiten, zoals bijv. creatieve aanleg, buiten beschouwing gelaten.

Master-Toelatingsonderzoek 

Dit onderzoek is bestemd voor aankomende studenten die een masterstudie willen gaan volgen, maar die niet over een diploma beschikken (HBO of WO) op grond waarvan je direct met de opleiding kunnen starten en die bij de start van de opleiding 21 jaar oud zijn. Dit advies kun je gebruiken bij je aanmelding voor de betreffende opleiding.

U kunt zich inschrijven voor een assessment voor de pre-master van de master opleidingen, die in samenwerking met Capabel Hogeschool wordt verzorgt. Het assessment bestaat uit een niveaubepaling, een intelligentiemeting, en een persoonlijkheids- en competentieonderzoek. U krijgt zelf het onderzoeksresultaat in handen en kunt dat gebruiken voor de toelating tot de pre-master.

Taal-intaketoets

Met de taal intaketoets worden de volgende taalcompetenties gemeten: schrijven, lezen, gesprekken voeren, en spreken. Deelnemers nemen verschillende toetsen af waarna het taal niveau wordt bepaald en een persoonsgerichte advies rapportage wordt gemaakt. In deze rapport krijgt de deelnemer niet alleen zijn of haar niveau per taalcompetentie te zien, ook wordt er een leertraject (indien nodig) geadviseerd met verdere ontwikkeling en een vergrote professionaliteit als uitgangspunt.

EVC- Quickscan

EVC is mogelijk iets voor u als u over meer kennis en ervaring beschikt dan u kunt aantonen met diploma’s. Bijvoorbeeld omdat u op een hoger niveau functioneert of omdat u veel ervaring heeft in een andere beroepsrichting dan waarvoor u gekwalificeerd bent. 

Voor verschillende mbo- en hbo-richtingen hebben wij Quickscans EVC ontwikkeld. Hiermee weet u direct of een Ervaringscertificaat in een bepaalde opleidingsrichting mogelijk interessant voor u is.