• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Financiering van een leerwerktraject

Voor de financiering van een leerwerkplek kun je gebruik maken van verschillende subsidies. Hiertoe behoren Subsidie Praktijkleren, Stagefondsgelden en Sectorgelden.

De aanvragen hiervoor dienen door de werkgever ingediend te worden. Studiecentrum ondersteunt hier natuurlijk wel bij! Neem voor meer informatie contact op met ons infocentrum: 088-270 12 22.

Subsidie Praktijkleren

Door onze opleidingsformule kun je subsidies voor praktijkleren aanvragen voor kandidaten van Project Zij-Instroom. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar per kandidaat. Aan de verstrekking ervan zijn logischerwijs voorwaarden verbonden. Studiecentrum voldoet aan de eisen voor de opleiding.

Stagefondsgelden

Een werkgever kan voor werknemers die een BBL-opleiding volgen stagefondsgelden aanvragen. Deze vergoedingen zijn afhankelijk van de gevolgde opleiding. Voor de opleiding Verzorgende staat bijvoorbeeld een maximale vergoeding van € 3.000,-- per jaar en voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker een maximale vergoeding van € 1.200,- per jaar. Dit bedrag ontvang je achteraf.

Sectorgelden

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn. Het biedt een extra impuls aan opleidingsprojecten in de Zorg en Welzijn.

Het grootste deel van het vrijgekomen bedrag van € 320 miljoen is gereserveerd voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen is voor de overige sectoren in de Zorg en Welzijn. Bekijk het totaaloverzicht van de opleidingen om te zien of de gewenste opleiding in aanmerking komt voor deze subsidie.

Wil jij ondersteuning bij het uitzoeken van de subsidies? Hebt je vragen voor ons infocentrum of wil je meer inzicht in de kosten van deelnemen aan dit project? Neem contact met ons op!