• Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
  • Verder dan alleen opleiden
  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Door co-creatie een totaaloplossing

Project Zij-instroom

Het personeelstekort in de zorg en welzijn groeit enorm. Bij zorginstellingen had de helft in het jaar 2017 problemen om vacatures in te vullen, in ziekenhuizen en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg lag dit percentage zelfs rond de 80%.

Verder daalt het aantal docenten voor de klas en is er een stijgende vraag naar bekwame pedagogische medewerkers. Bovendien is het aantal studenten dat binnenkort uitstroomt in de sector zorg en welzijn nog lang niet genoeg om het personeelstekort te vullen.

Studiecentrum biedt de oplossing: Project Zij-Instroom. Dit project koppelt potentiële zorg en welzijn medewerkers met werkgevers die kampen met een personeelstekort. Het doel van Project Zij-Instroom is het personeelstekort in de zorg en welzijn tegen te gaan. Daarnaast helpen we mensen met een hart voor de mens, maar die niet de juiste papieren hebben, een kans te bieden op hun droombaan.

Wat biedt Studiecentrum?

Aan zorg- en welzijnsinstellingen:

Wij bieden gemotiveerde en geschikte zij-instromers die zich met onze scholing tot zorg- en/of welzijnsprofessionals ontwikkelen. Wij verzorgen de werving, de selectie en de scholing van deze kandidaten. Het werven en selecteren van geschikte kandidaten doen wij aan de hand van de volgende stappen:
1. Voorlichting Project Zij-Instroom aan potentiële kandidaten
2. Assessments leervermogen en persoonlijke competenties
3. Sollicitatiegesprekken 
4. Training sollicitatievaardigheden

De kandidaten kunnen gelijk meewerken in de praktijk dankzij onze unieke MBO BBL opleidingsvorm. Ze volgen 1 dag in de 2 weken les, voor 15 maanden. Alleen de relevante leermodules zijn opgenomen in het lesprogramma.

Voor de financiering kunt u gebruik maken van diverse subsidies: 

Subsidie Praktijkleren:

Door onze opleidingsformule kunt u subsidies voor praktijkleren aanvragen voor kandidaten van Project Zij-Instroom. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar per kandidaat. Aan de verstrekking ervan zijn voorwaarden verbonden, waaronder eisen aan de opleiding waar Studiecentrum aan voldoet. U moet de aanvraag indienen, maar Studiecentrum helpt u hier natuurlijk bij.

Stagefondsgelden:

Een werkgever kan voor werknemers die een BBL-opleiding volgen stagefondsgelden aanvragen. Voor de opleiding Verzorgende staat bijvoorbeeld een maximale vergoeding van € 3.000,-- per jaar en voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker een maximale vergoeding van € 1.200,- per jaar. Dit bedrag ontvangt u achteraf. De aanvraag dient door de werkgever te worden ingediend. Studiecentrum ondersteunt hier natuurlijk wel bij.

Sectorgelden:

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Het biedt een extra impuls aan opleidingsprojecten in de zorg en welzijn.

Het grootste deel van het vrijgekomen bedrag van € 320 miljoen is gereserveerd voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen is voor de overige sectoren in de zorg en welzijn. Bekijk het totaaloverzicht van de opleidingen om te zien of de opleiding in aanmerk komt voor deze subsidie. Neem voor meer informatie contact op met ons infocentrum: 088-270 12 22.

https://www.sectorplanplus.nl/docs/MBO_HBO_ad_opleidingen.pdf

Aan zij-instromers:

Wij geloven dat er een grote groep mensen is die zich kenmerkt als mensen met wat meer levenservaring en met een hart voor de zorg & welzijn, maar die simpelweg niet de juiste papieren op zak hebben om in de zorg en welzijn sector te kunnen werken. Deze mensen willen wij een kans bieden.
Het PZI zal zich richten op de moeilijk vervulbare vacatures in de zorg en welzijn sector, namelijk Verzorgende IG Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg, Verzorgende IG Kraamzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Dit zijn de opleidingen die in het PZI gratis worden aangeboden in de vorm van BBL. Het gaat hierbij om de niveau MBO 3 en 4. Verder, komt u gelijk te werken bij een zorg- of welzijnsinstelling om gelijk ook in de praktijk mee te draaien.

Start

Dit traject start met klassen in september en november 2018. Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Verzorgende IG VVT starten in september. In november komen hier Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Verzorgende IG Kraamzorg bij. Neem contact op over de mogelijkheden!

Interesse?

Wij starten 5 keer per jaar met de opleidingen. Per startmoment zullen een oproep doen voor nieuwe kandidaten.

Bent u werkgever en wilt u meewerken aan dit initiatief? Neem contact op met instroom@studiecentrum.nl

Bent u geïnteresseerd als kandidaat, stuur dan uw cv en motivatiebrief naar instroom@studiecentrum.nl.

Erkende opleidingen op MBO en HBO niveau
Verder dan alleen opleiden
Ruim 60 jaar ervaring
Door co-creatie een totaaloplossing